VAR

Vrije Academie voor Rechtstoepassing

Het hoogst denkbare niveau van kennis(overdracht)
met een directe vertaling naar de rechtspraktijk

Welkom bij de VAR

De VAR biedt juridische en/of andere opleidingen en cursussen aan ten behoeve van iedereen die bereid is mee te discussiëren en de dogma’s in hun vakgebied kritisch durven te bevragen. Daarnaast voorziet de VAR in o.a. uitgaven, blogs en kennisclips en wordt elk kwartaal een seizoenbijeenkomst georganiseerd waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het arbeidsrecht en migratierecht worden behandeld.

Recente content uit de kennisbank

Kennisclips

De Boek / Van Gorp

Van misbruik van de bevoegdheid het eigen faillissement aan te vragen (en zo arbeidsrechtelijke bescherming te ontlopen) kan ook sprake zijn indien de werkgever zich daadwerkelijk in een situatie van faillissement bevindt, aldus de Hoge Raad.

Lees verder »
Geen categorie

Bork

Een overgang in twee fasen kan ook kwalificeren als “overgang”. Dat de onderneming even stilligt, doorbreekt de identiteit van de onderneming niet.

Lees verder »
Kennisclips

Amatori

Geen autonomie, dan ook geen onderneming en dus geen overgang van onderneming, aldus het Hof van Justitie in deze in de praktijk wat ondergewaardeerde zaak.

Lees verder »